Disclaimer

Disclaimer Miazoy

A jelen nyilatkozat feltételei a Miazoy.com webhelyre vonatkoznak.
Azzal, hogy meglátogatja ezt a weboldalt és/vagy az ezen a weboldalon vagy azon keresztül közölt információkat, elfogadja a jelen felelősségkizárás alkalmazhatóságát.

A weboldal használata Miazoy.com

A weboldalon található információk csak általános tájékoztatást szolgálnak. A weboldalon található információkból semmilyen jog nem származtatható. Bár a Miazoy gondosan ügyel a weboldal összeállítására és karbantartására, és megbízhatónak ítélt forrásokat használ, nem tudjuk garantálni a közölt információk helyességét, teljességét és naprakészségét. A Miazoy nem garantálja, hogy a weboldal hiba és megszakítás nélkül fog működni, illetve hogy vírusmentes lesz. A Miazoy kifejezetten kizár minden felelősséget a közölt információk helyességéért, teljességéért, aktualitásáért és a weboldal (zavartalan) használatáért.

Harmadik féltől származó információk, termékek és szolgáltatások

A Miazoy webhely harmadik felek webhelyeire mutató hivatkozásokat tartalmaz, nem vállalunk felelősséget és semmilyen felelősséget a harmadik felek webhelyeinek tartalmáért, használatáért vagy elérhetőségéért. Az ilyen hivatkozások használata saját felelősségére történik. Az ilyen weboldalakon található információkat a Miazoy a kellő gondossággal állította össze, de azok helyességét, ésszerűségét, aktualitását vagy teljességét nem vizsgálták tovább. Te vagy a felelős.

Szellemi tulajdon

Az ezen a weboldalon található információk felhasználása mindaddig ingyenes, amíg Ön nem másolja, terjeszti, más módon nem használja fel, illetve nem használja vissza ezeket az információkat. A weboldalon található információkat kizárólag a kötelező jogszabályok előírásainak megfelelően használhatja fel.
A Miazoy kifejezett írásos engedélye nélkül tilos a weboldalon található szövegek, fotóanyagok vagy egyéb anyagok újrafelhasználása. A szellemi tulajdon a Miazoy illeti.

Ha megfelelő:

A weboldalunkon szereplő áraknál törekszünk a valóság és a tervezett árak minél pontosabb megjelenítésére. A felmerülő és programozási vagy gépelési hibaként felismerhető hibák soha nem adnak okot a Miazoy kötött szerződés vagy megállapodás igénylésére vagy vállalására.

A Miazoy a lehető legfrissebb weboldalra törekszik. Ha ezen erőfeszítések ellenére a weboldalon található információk vagy tartalom hiányosak vagy tévesek, ezért nem tudunk felelősséget vállalni.

Az ezen a weboldalon található információkat és/vagy termékeket mindenfajta garancia vagy a helyességre vonatkozó igény nélkül kínáljuk. Fenntartjuk a jogot ezen anyagok előzetes figyelmeztetés nélkül történő megváltoztatására, eltávolítására vagy újraküldésére. A Miazoy nem vállal felelősséget az általunk hiperhivatkozásokon keresztül hivatkozott weboldalakon található információkért.

Módosítások

A Miazoy fenntartja magának a jogot, hogy az ezen a weboldalon vagy azon keresztül közölt információkat, beleértve a jelen felelősségi nyilatkozat szövegét is, bármikor, további értesítés nélkül megváltoztassa. Javasoljuk, hogy rendszeres időközönként ellenőrizze, hogy az ezen a weboldalon vagy azon keresztül kínált információk, beleértve a jelen felelősséget kizáró nyilatkozat szövegét is, nem változtak-e.

Felelős nyilvánosságra hozatal

Váratlanul megtörténhet, hogy valamelyik rendszerünkben van egy gyenge pont. Ha biztonsági problémát észlel, kérjük, hogy a lehető leghamarabb jelezze felénk.

Ha sebezhetőséget fedez fel, ne használja ki. Például:

  • Rosszindulatú programok elhelyezése;
  • Adatok vagy konfigurációk másolása, módosítása vagy törlése a rendszerből (alternatíva könyvtárlista vagy képernyőkép létrehozása);
  • Változtatások végrehajtása a rendszerben;
  • A rendszer többszöri elérése vagy a hozzáférés megosztása másokkal;
  • Az úgynevezett „brute-forcing” használata a rendszerekhez való hozzáférés érdekében;
  • Szolgáltatásmegtagadási támadások vagy közösségi manipuláció használata.

Alkalmazandó jog

Erre a weboldalra és a felelősség kizárására a portugál törvények vonatkoznak. A felelősségkizárásból eredő vagy azzal kapcsolatos minden vitát kizárólag Portugália illetékes bíróságához kell benyújtani.